De bus is WA verzekerd. Het eigen risico bedraagt 500,00 per gebeurtenis. Het eigen Risico kan voor 5 per dag worden teruggebracht tot 250,00. Voor personen beneden de leeftijd van 23 jaar geldt een eigen risico van 750,00 per gebeurtenis. Het eigen risico kan voor 5 per dag worden teruggebracht tot 500,00. Dakschade aan de bus is volledig voor rekening van de huurder, zie hiervoor ook Algemene voorwaarden.